ارائه خدمات اتومبیل دربستی

هم اکنون سرویس خود را رزرو کنید... اتوبوس ، مینی بوس ، میدل باس ، ون ، سواری

ارائه خدمات اتومبیل دربستی اتوبوس ، میدل باس ، مینی بوس ، ون ، سواری هم اکنون سرویس خود را رزرو کنید

 

سفر دشوار است. اما در شرکت کالسکه طلایی ، ما وظیفه خود میدانیم که آن را برای شما آسانتر از همیشه به انجام برسانیم. ما به عنوان یک رهبر در صنعت حمل و نقل ، متعهد هستیم که ارادت خود را نسبت به اجاره اتومبیل، با احترام به کرامت انسانی، منشوری کارآمد جهت رضایت شما ترسیم کنیم و این به معنای احتیاط بیشتر، ایمنی، انعطاف پذیری، خلاقیت و در نهایت، آرامش خاطر بیشتر است.

 

سفر دشوار است. اما در شرکت کالسکه طلایی ، ما وظیفه خود میدانیم که آن را برای شما آسانتر از همیشه به انجام برسانیم. ما به عنوان یک رهبر در صنعت حمل و نقل ، متعهد هستیم که ارادت خود را نسبت به اجاره اتومبیل، با احترام به کرامت انسانی، منشوری کارآمد جهت رضایت شما ترسیم کنیم و این به معنای احتیاط بیشتر، ایمنی، انعطاف پذیری، خلاقیت و در نهایت، آرامش خاطر بیشتر است.

چرا کالسکه طلایی ؟

کدام نوع اتومبیل برای من مناسب است؟

لطفا یکی از خودرو های زیر را انتخاب نمایید…

هشت راه تجاری در حال انطباق با کووید19 هستند

از آنجا که کووید19 جهان را فرا گرفته است ، بسیاری از دولتها و مشاغل برای کاهش سرعت انتشار ویروس اقدامات جدی انجام داده اند، در اینجا هشت نمونه آورده شده است.

ما اینجا هستیم ، در قلب ایران عزیز ...

Slide
فهرست